Naturbydelen i ny publikation om byudvikling

27. februar 2018

Naturbydelen i Ringkøbing er med som eksempel på strategisk byudvikling i Realdania By & Bygs nyeste publikation ”Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling”.

Realdania By & Byg, der sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune står bag Naturbydelen i Ringkøbing, udgav i starten af februar publikationen ”Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling”. Her medvirker Naturbydelen som eksempel i et interview med projektdirektør Peter Kjølby.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN (pdf)

Naturbydelens udviklingsplan ”Midt i naturen” har siden 2014 udgjort Naturbydelens arbejdsgrundlag, og sikrer, at selskabet og dets ejere Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg gennemfører projektet ud fra en fælles vision.

En udviklingsplan som Naturbydelens adskiller sig fra klassiske planer ved ikke kun at være fysisk men i høj grad også strategisk, foruden at den har en økonomisk og en tidsmæssig dimension. Og så fastlægger den bevidst ikke alt i detaljer fra starten men er rummelig over for ændringer i omverden.

I publikationen påpeger Peter Kjølby samtidig, at udviklingsplanen er et effektivt redskab til at modstå det pres for at slække på principper og kvalitet, som byudviklere oplever til tider.

”Både Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg har via selskabet Ringkøbing K, der står bag udviklingen af Naturbydelen, committet sig til, at bydelen skal realiseres ud fra netop den konkrete vision og de beskrevne principper i udviklingsplanen og det tilhørende kvalitetsprogram. Det er noget, vi ikke rokker ved”, siger Peter Kjølby og tilføjer:

”Men når det gælder konkrete løsninger, er der da også plads til, at vi undervejs kan blive klogere og justere i forhold til, hvordan virkeligheden udvikler sig”.

Mere end et parcelhuskvarter

Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg har siden samarbejdets start været enige om, at det ikke handlede om at udvikle et traditionelt parcelhusbyggeri. Og målet var at udvikle et begavet lokalt svar på en større forandring og omstilling, der kunne bidrage til at fastholde og tiltrække beboere i området.

”Intet ville jo være nemmere end at fortsætte det, man havde gjort mange andre steder. Men kommunen vil og ville noget andet og mere. De havde opdaget, at de var i en transformation, og at der skulle ske noget nyt”, siger Peter Kjølby og fortsætter:

Svaret blev et nyskabende hovedgreb for udviklingen af en ny naturbydel, hvor det tidligere landbrugsareal som det allerførste er blevet omdannet til et attraktivt naturområde med enge, bærhaver, frugtlunde, søer og en række faciliteter som en ny legeplads og en trækfærge, der alt sammen skal give kommende beboere en oplevelse af at flytte ind i naturen fra dag ét.

”Nu er vi i den fase, hvor udviklingsplanens vision om boliger midt i naturen skal realiseres, og det er vigtigt at komme godt fra start. Vi skal fra begyndelsen vise, at der ikke blot er tale om fantastisk planlægning, men at folk rent faktisk gerne vil bo her”.

Naturbydelens udviklingsplan er suppleret med en uddybende fysisk plan, samt et kvalitetsprogram, der beskriver de krav til arkitektur og meget andet, som kommende investorer og entreprenører skal forholde sig til.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN (pdf)

KØB PUBLIKATIONEN i trykt format for 49 kr.

Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling - Forside

-->