Se Ringkøbing K fra oven

13. november 2015

For ikke længe siden var området en mark med afgrøder, høsttid og vinterhvile. Nu er området øst for Ringkøbing godt på vej til at blive et attraktivt naturområde, som de kommende huse bliver opført midt i.
På to nye film, optaget med en drone, kan man se den udvikling, der er sket fra foråret og indtil nu. I den ene kan man allerede se, hvor søen, engen og vådområdet skal være fremover. Man kan også se stisystemet og de begyndende bærhaver og frugtlunde.

Den anden film viser udviklingen af ”Danmarks største blomsterbed”, som blomstrede hen over sommeren. Her er jorden beplantet, så man kan se, hvordan den del af Ringkøbing K-området, der udvikles til en 7,5 hektar stor skov, vil blive inddelt og indrettet.

Ringkøbing K kommer til at bestå af 29 delområder med plads til hver 35-40 boliger. Første delområde – eller dele af – forventes at blive solgt i løbet af 2016, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Se filmene på YouTube:

Ringkøbing K - Udvikling af naturen - Efteråret 2015

Fra landbrugsareal til Danmarks største blomsterbed - Sommeren 2015

Følg Ringkøbing K på Facebook: www.Facebook.com/RingkoebingK 

-->