Sjældent Bronzealderfund i Ringkøbing K

4. november 2013

Ringkøbing-Skjern Museum har gjort et sjældent fund af hustomter fra bronzealderen, der kun er set én gang tidligere. Fundet er gjort i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser i Ringkøbing K-området i den sydøstlige kant af Ringkøbing by, hvor der over de kommende 30 år bliver udviklet en ny bydel.

Netop nu er den største arkæologiske forundersøgelse i Ringkøbing-Skjern Museums historie i gang. I alt skal museet gennemgå et 27 ha stort areal i Ringkøbing K området sydøst forRingkøbing by.

Forundersøgelsen gik i gang i september, og indtil nu har museet undersøgt ca. 2/3 del af området. Allerede nu er der gjort et sjældent fund af hustomter fra bronzealderen flere steder i området, samt et kulturlag fra jernalderen.

Hustomterne er særdeles velbevarede og med konstruktionsdetaljer, der kun er set én gang tidligere. Det er forundringsværdigt, at hustomterne er så velbevarede efter mere end 3000 år”, siger Poul Krogh Jørgensen,
arkæolog og museumsinspektør ved RingkøbingSkjern Museum.

Forundersøgelsen er sat i gang af Ringkøbing K med henblik på at afdække, om der er områder med væsentlige fortidsminder, som skal undersøges nærmere, forud for klargøring af projektområdet til natur og boliger.

Vi forventer, at vi kan igangsætte klargøringen af et stort rekreativt naturområde og de første bebyggelser i 2015. Vi starter formentlig syd for banen, så det spændende fund, som RingkøbingSkjern Museum har gjort nord for banen forhindrer ikke, at vi kan komme i gang som planlagt”, siger Søren Adsersen, projektdirektør i Ringkøbing K.

Forundersøgelserne fortsætter i de kommende måneder i områderne syd for jernbanen. RingkøbingSkjern Museum forventer at have forundersøgt hele arealet og aflagt rapport inden årets udgang.

Læs mere om RingkøbingSkjern Museum på www.levendehistorie.dk

Foto: RingkøbingSkjern Museums søgegrøfter ved Vesttarpvej set fra NØ. Taget af Esben S. Mauritsen,
RingkøbingSkjern Museum

For yderligere information kan pressen kontakte:

Poul Krogh Jørgensen,museumsinspektør, RingkøbingSkjern Museum
Tlf. 97 36 23 43/50 59 98 62 // email:pkj@levendehistorie.dk

Søren Adsersen, projektdirektør, Ringkøbing K
Tlf. 25 21 56 58 // email: soa@ringkoebingk.dk

-->